Ne iBuy.al mund te blini edhe me keste te vogla mujore .

 iBuy.al mundeson kreditimin nga iUTECREDIT vetem me nje karte identiteti.

 Vlera e kesteve mujore caktohet nga ju.

 Per te aplikuar ju duhet te paraqiteni me nje karte identiteti ne dyqanin tone fizik
 MobilNet - Rruga George W Bush - Perballe Toptani Shopping Center - Tel 0685433333

 Kushtet per te aplikuar jane .
 1.Te keni karte identiteti te vlefshme
 2.Te jeni te siguruar 3 muajt e fundit
 3.Te mos keni kredi te keqija ne banka

 Nese plotesoni keto kushte mund te blini me keste mujore ne iBuy.al